SADRŽAJ KNJIGE VLAŠKA MAGIJA 2

Knjiga “Vlaška magija 2”  je drugi deo (drugih  110 strana)  knjige “Čuda vlaške magije”  sa dodatih  60-tak strana novijih istraživanja Jasne Jojić,  i obuhvata kosmogoniju vlaških tradicionalnih verovanja.  U njoj su od kultova vlaške magije prezentovani  kult mrtvih, kult vatre i kult hleba a od rituala oni posvećeni magiji za zdravlje i rituali za prevođenje duša u svet mrtvih. Sadržaj:

 

Knjiga Vlaska magija 2 jasne jojić

Knjiga Vlaska magija 2 jasne jojić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KOSMOGONIJA NATPRIRODNIH BIĆA

Večita kletva Sunca i Meseca

Reke i jezera – rasplakani oblaci

Ritual predviđanja budućnosti

Život i smrt u obrisu belanceta

Svevideći Bog i svevideći ljudi

Praotac zemaljskih velikana – Pakala

Razigrani demoni iz nekrštenih dana 

Karađorđev obračun s vešticama

“Večernje novosti” u odbrani vlaške magije

Vampiri zalutali između dva sveta

Kritičnih 40 dana posle smrti

Demoni –  kopači skrivenog blaga   

Crnomagijaši prizvani iz groba

Bajanje protiv vampirice

Snaga živih zazidanih

Duhovi Rajačkih pivnica

Šojman iz budilnika

Dve obale sveta mrtvih

2.  OBREDNA MEDICINA VLAŠKIH VRAČARA

Lečenje svetim danima

Odvikavanje od nikotina i alkohola

Lečenje migrene belutcima

Dečiji strahovi iz sveta snova

Sveta bolest epilepsija

Crče puče ko dete ureče

Bajanjem protiv stomačnih grčeva

Bolesti od zlih vradžbina

Obredi vezivanja obolelih

Mistični uzroci fiziološki simptomi

3.  OBIČAJI U ŽIVOTU VLAHA

Predbračna iskustva strnzanjem

Minđuše kojima se kupuje sreća

Nekršteni dani – nesrećna ljubav

Veo i bosiljak štite brak

Tri moćna zaštitnička kruga

Amajlija od goveđih rogova

Kobni obredi vezivanja 

 Ritual podizanja samopouzdanja

Bajalica za brak bez svađa

Talisman protiv neverstva

Duh koji pomaže nerotkinjama

Samorodno zlato za siromašne

Mladenci – dani demonskih borbi

Obredi velikog čišćenja prošlosti

Dan kad se sudbina može menjati

Moć ivanjdanske rose

Travke za snivanje budućnosti

Venčići za zdravlje i zavođenje

Kletva za bestidne i nepoštene

Kolektivno prokletstvo zlih

Oproštaj svih kosmičkih sila

Rodoskrnavljenje najveći greh

Milostivi lapot

4.  PREDSTAVE VLAHA O DRUGOM SVETU

Putovanje po svetu mrtvih

Okrutne kazne na onom svetu

Šest nedelja iskušenja – sedam nedelja patnje

Pokušaj da se prevari smrt

Nagoveštaji sudnjeg časa

Najteža kletva bolesnom

Kad smrt zakuca

Duše koje prebivaju u drveću 

Okamenjena staništa preminulih

Stihovi za vođenje pokojnika

5.  OBREDI IZ KULTA MRTVIH

Zadovoljstva za pretke

Buđenje pokojnika

Pomana u belom

Igranka za umrle

Kolo za mrtve

Obred svedočenja živih

Zadušnica mrtvorođenom

Svadba u crnini

Pomana živima

6.  MOĆ VATRE I SVEĆA

Živi zastupnici mrtvih

Spaljivanje mrtvih

Sveta svetlost voštanica

Ritual paljenja sveća

Prizivanje 44 svetih

7. ZNAKOVI RADOSTI I SMELOSTI

Cvetni rituali

Slavski pir živih i mrtvih

Zamena sveca

Kolorit za prizivanje uspeha

Kipovi čuvari blagostanja

Boje štite od uroka

Umesto zaključka