Odlomci iz Vlaške magije 1, Bajalice, Skidanje uroka kod beba

Crče- puče ko dete ureče

Ako bebe i manja deca imaju noćne more, strahove, i probleme socijalizacije, majke ih odvode kod vračara da im baju.  Tada više ne mogu pomoći zaštite rekvizitima kakvi su oni sa početka knjige uz crven konac, beli luk i druga sredstva koja se inače koriste kao preventiva, pa se onda baje bosiljkom, tamjanom i grančicom od metle.

Korica knjige Vlaška magija 1

Korica knjige Vlaška magija 1

“Doletela bela ptica iz belog mora i donela belo mleko u bele kljunice, pa pustila na beli kamen, crko puko beli kamen crko puko ko dete ureko, ako bude muško ispuklo mu mudo ako bude žensko ispukla joj sisa, ako bude devojka otpala joj kosa sve joj se druge nasmejale”

Basme su različite ali se obično završavaju jakom željom, ne da se onom ko je urekao vrati zlo, već da ga svi ismeju. Vraćanje zla vlaške vračare ostavljaju za ozbiljnije situacije. Još jedan dokaz da je urok ponjihovom verovanju, uglavnom nesvesna, nenamerna radnja izazvana lošim karakterom. A najgora kazna za takav čin po Vlasima je da se za lakomost ili zaviđivost sazna javno i to preko sramote koju će urokljivac doživeti pred celom zajednicom koja ga okružuje.

(Odlomci iz knjige Vlaška magija 1 Jasne Jojić)

 

KAKO DO KNJIGE

Originalne knjige „Vlaška magija 1“, „Vlaška magija 2“, „Čuda vlaške magije“, „Magija biljaka – i lek i amajlija“, „Magijski kalendar za crvena slova“, „Magijski kalendar za srećne dane“ i sve druge knjige čiji je autor Jasna Jojić naručuju se na telefone: 065/ 216-416-0  i  011/ 2452- 019 i kupuju na kiocima „Future plus“ i u „Maxi“ i „C marketima“, a u Crnoj Gori u objektima Rokšpeda i megamarketima. Knjige Jasne Jojić koje se prodaju preko internet sajtova, na uličnim tezgama i sajmovima i u STR prodavnicama,… su pirati – falsifikati i u njima nećete čitati originalne tekstove.

OBAVEŠTENJE

Sadržaj sa ovog sajta  ne sme se kopirati ili reprodukovati u bilo kom obliku, elektronskim ili mehaničkim sredstvima, uključujući fotokopiranje i  presnimavanje bez predhodnog pismenog odobrenja autora. Informacije sa ovog sajta namenjene su u obrazovne svrhe i ne treba ih koristiti za dijagnostikovanje i lečenje zdravstvenih problema, bez konsultovanja stručnog lica. Autor i izdavač ni na koji način nisu odgovorni za neprimereno korišćenje podataka sa ovog sajta ili iz knjiga Jasne Jojić.