Odlomak iz Vlaške magije 1, Bajalice, Protiv urokljivih očiju

Zlo iz pronicljivog pogleda

 Zle oči poznate su i vlaškoj tradiciji. I mada se i bela i crna magija kod njih zasnivaju na basmama, travarstvu i energiji, veruje se da postoje oni koji urokljivim pogledom mogu naneti mnogo nesreće i to uglavnom nesvesno. Kada ugledaju nešto lepo oni to nekontrolisano požele tako jako, da čak iako se njima prohtev ne ostvari, to drugome nestane pa makar mu i od samog Boga bilo dato. To se i kod Vlaha naziva urok i važno je pronaći onoga ko urok donosi, ako su to prirodne sile, ili ga baca, ako je to neka zla osoba.

Knjiga "Vlaška magija 1" Jasne Jojić

Knjiga "Vlaška magija 1" Jasne Jojić

Najpodložniji uroku su mala deca ali i nezaštićeni odrasli. Ako su to pak oni koji se i inače bave magijom dovoljno je da se samo nečemu začude ili zadive. Polje delovanja urokljivih očiju se tako praktično ne može ograničiti i njime su tada podložni svi, računajući tu i imanja, kuće, životinje pa čak i stvari.  

Urok se u porodici uviđa odmah kroz bezrazložnu napetost koja se iznenada useli u njene članove. Stalne svađe i nervoze koje mogu imati i gore posledice brzo se evidentiraju pa Vlasi danas odmah posećuju vračare u potrazi za lekom.

Neophodno je prvo utvrditi da li je uopšte u pitanju urok. To se radi gašenjem ugljena. A pokazuje se kada ugrevak pri gašenju padne na dno posude. Potom se traži krivac. Ne poimenice, nego odrednicima pola, srodstva ili komšijskih i poslovnih veza. Za tu priliku se prizivaju sve te kategorije a ugljen se baca u posudu sa vodom:

“Pošao (ime) putem, stazom, poš’o drumom velikim, sa devedeset devet ala, sa urokom i uročicom, sa počudištem se na njemu sreo. Možda je ureknut od udate žene, možda je ureknut jer je dobar, jer nije dobar, jer je debeo jer nije debeo, jer je lep jer nije lep…”. Tako se nadalje uvek uz isti opis, pominju  različiti uročnici, muškarac, starci, mlade devojke i snažni momci. Ali i prirodne stihije, voda, zemlja, više sile….Kada se izgovori svojstvo ili ime urokljivog, ugljen pada na dno posude.

(Odlomci iz knjige Vlaška magija 1 Jasne Jojić)

 

KAKO DO KNJIGE

Originalne knjige „Vlaška magija 1“, „Vlaška magija 2“, „Čuda vlaške magije“, „Magija biljaka – i lek i amajlija“, „Magijski kalendar za crvena slova“, „Magijski kalendar za srećne dane“ i sve druge knjige čiji je autor Jasna Jojić naručuju se na telefone: 065/ 216-416-0  i  011/ 2452- 019 i kupuju na kiocima „Future plus“ i u „Maxi“ i „C marketima“, a u Crnoj Gori u objektima Rokšpeda i megamarketima. Knjige Jasne Jojić koje se prodaju preko internet sajtova, na uličnim tezgama i sajmovima i u STR prodavnicama,… su pirati – falsifikati i u njima nećete čitati originalne tekstove.

OBAVEŠTENJE

Sadržaj sa ovog sajta  ne sme se kopirati ili reprodukovati u bilo kom obliku, elektronskim ili mehaničkim sredstvima, uključujući fotokopiranje i  presnimavanje bez predhodnog pismenog odobrenja autora. Informacije sa ovog sajta namenjene su u obrazovne svrhe i ne treba ih koristiti za dijagnostikovanje i lečenje zdravstvenih problema, bez konsultovanja stručnog lica. Autor i izdavač ni na koji način nisu odgovorni za neprimereno korišćenje podataka sa ovog sajta ili iz knjiga Jasne Jojić.