MAGIJSKI RITUALI

KNJIGA AJURVEDA - medicina  drevne Indije,  knjiga Jasne Jojic, narucuje se na telefon 065 216-416-0

KNJIGA AJURVEDA - medicina drevne Indije, knjiga Jasne Jojic, narucuje se na telefon 065 216-416-0

  “Magijski rituali predstavljaju ujedno i prvu labaratoriju ljudskog uma, prvu školu za borbu protiv bolesti i smrti. Iz magije i magijskih rituala su se razvijale druge ljudske prakse, paralelno sa postignutim iskustvima ljudskog uma, preko raznih oblika i stupnjeva religije, do dostignuća savremene nauke. Ako je magija jedna od početnih faza socijalno-zdravstvenog razvoja čovekovog uma, faza koja bi pripadala “psihičkoj arheologiji”, onda su sve dalje faze do savremenih dostignuća samo logična kontinuirana organska celina u zakonima čovekovog umnog razvitka, sve do poslednjih epohalnih dostignuća odvajanja čoveka iz zemljine i ulaska u mesečevu orbitu”. (odlomak iz knjige “Vlaška magija 2”)

PRE NEGO ŠTO NASTAVITE PUTOVANJE PO OVOM SAJTU, JOŠ JEDNA MALA INFORMACIJA – POTRAŽITE OD SVOG PRODAVCA NOVINA ZA SAMO 29 DINARA

NOVINICA – BAKINI RECEPTI ZA SREĆU-  U PRODAJI VAS ČEKA SVAKOG  5. U MESECU

NOVINICA – BAKINI RECEPTI ZA ZDRAVLJE- U PRODAJI VAS ČEKA SVAKOG 25. U MESECU  

LEK I AMAJLIJA - PO SPISIMA JASNE JOJIĆ

LEK I AMAJLIJA - MAGAZINI KOJE DUGO ČEKAMO, MAGAZINI IZ KOJIH SE UČI