Magija, Vlaška magija, Knjiga Vlaska magija, Vlaška magija, Jasna Jojić, knjige, vlaska magija vlaška magija knjige Jasne Jojić vlaške bajalice i rituali knjige naručite na telefon 065/216-416-0. Ispovesti vračara, rituali, amajlije, bajalice

BIBLIOGRAFIJA

KNJIGE NOVINARKE JASNE JOJIĆ NARUČUJE SE NA TEL 065 216 416 0 d natpis horizontala 720 sa 270

KNJIGE NOVINARKE JASNE JOJIĆ NARUČUJE SE NA TEL 065 216 416 0 d natpis horizontala 720 sa 270

Jasna Jojić o knjigama koje je napisala

Autor sam:

* antropološko-etnološke knjige »Čuda vlaške magije – običaji i verovanja iz Timočke Krajine, sa recenzijom Etnološkog instituta SANU,(»Triptih«, Beograd) čije je prvo izdanje objavljeno 1999. godine, feljtonizirano u »Večernjim novostima«, doprinelo otvaranju javne rasprave posle koje je Vlasima dozvoljeno da se na popisu stanovništva prvi put u istoriji izjašnjavaju kao nacija, odnosno nacionalna manjina.

* političko-sociološkog eseja u obliku intervjua “TEST-AMEN–T – kao tolerancija”, sa diplomatom SFRJ, Milojem Popovićem, (“Prome-teja”, Novi Sad, 2008), u kojoj se pored istorijskih činjenica otvaraju kulturološke dileme poput odnosa države i crkve sa osvrtom na uticaj Srpske pravoslavne crkve na društvene promene u Srbiji, edukacije mnjenja i političkih ideologija.

* antropološko-sociološke knjige “Vlaška magija 1”,(“Prometej”, Novi Sad,2009. -izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige “Čuda vlaške magije”) koja je rezultat višegodišnjeg istraživanja kosmogonije, mitologije i običaja Vlaha, dela naroda koji naseljava istočnu Srbiju – Timočku Krajinu i Homolje. U njoj su i ispovesti koje sam sakupila od najpoznatijih vlaških vračara koje čuvaju kulturnu tradiciju, i obilje citata iz spisa koje su, prethodna dva veka, u naučnim radovima i knjigama o toj oblasti publikovali eminentni, domaći i inostrani etnolozi, antropolozi i lekari.

* antropološko-sociološke knjige “Vlaška magija 2”, (“Prometej”, Novi Sad,septembar 2009. – nastavak knjige “Vlaška magija 1”) koja govori o kultu mrtvih, kultu svetlosti i vatre, pesme i igre i kolektivnih rituala iz mojih istraživanja i citata iz istraživanja naučnika tokom 20. veka. Knjiga je obuhvatila i sociološko-psihološki momenat sadašnjosti kroz ispovesti onih koji kod takozvanih vlaških vračara i danas odlaze po savet i pomoć.

* mitološko-etnološke knjige “Magija biljaka – i lek i amajlija“, (I izdanje “Prometej”, Novi Sad, oktobar 2009; II izdanje »Gorgon«, Beograd, 2010). Knjiga je kompilacija mojih istraživanja o narodnoj medicini i priče o 33 biljke – o svetom odnosu koje su prema flori imali vračevi vavilonske i faraonske kulture, monasi katoličke i pravoslavne crkve i filosofi kroz vekove.

* antropološke knjige „Kalendar za srećne dane – verovanja i obi-čaji evropskih naroda“,(„Gorgon“, Beograd, 2010.- I izdanje izašlo je pod naslovom „Magijski kalendar za crvena slova“, 2009). Knjiga kroz opise kulturne i religijske baštine ukazuje da ljudi velike praznike, koja ih god vera prisvaja, još od praistorije pa do danas, obeležavaju pod istim datumima, kada se inače dešavaju astronomski važni fenomeni. Knjiga time ukida nacionalne, verske, ideološke i generacijske razlike i ponovo plasira tezu najuvažavanijeg antropologa, dr DŽ.DŽ. Frejzera koji je u 19. veku, u svom epohalnom delu „Zlatna grana“ dokazivao da je u praistoriji ceo evropski kontinent imao jedinstvenu religiju i tvrdio je da će «jednog dana snovi stare magije postati stvarnost nove nauke».

* mitološko-etnološke knjige “Magija biljaka 2 – i lek i amajlija“,(u štampi, »Gorgon«, Beograd, 2011. – nastavak knjige »Magija biljaka 1«) sa mitovima, legendama, običajima i zdravstvenim navikama predaka vezanim za 33 vrste drveta, sa dodatkom o kultu drveta u antropološkom nasleđu širom sveta i naglaskom na slovensko nasleđe napisano uz obilje citata iz dela Veselina Čajkanovića, Pavla Savića Nišavljanina, Tihomira Đorđevića i Vuka S. Karadžića.

* antropološke knjige »Rečnik sujeverja – triput pljucni i u drvo kucni«, (rukopis je u pripremi za štampu, »Gorgon«), koja na osnovu prikupljenih citata iz antropoloških dela K.L. Strosa, E. Levija, DŽ.DŽ.Frejzera, M.Elijade i R.Štajnera, i iz mnogobrojnih spisa antičkih pisaca kao i dela etnologa sa područja Balkana i Srbije, govori o sličnim verovanjima naroda širom sveta koja milenijumima opstaju i ukazuju na nepostojanje vremenskih i geografskih granica i univerzalnost civilizacijskog duha.

* etnološko-sociološka knjiga “Jednostavni  rituali visoke magije”, o ispovesti   Vlahinje  koja je magijsko-ritualno znanje svojih predaka uklopila u druge religiozne sisteme ubeđena u moć tih kompilacija.

* ilustrovanog priručnika iz oblasti alternativne medicine AJURVEDA – dijagnostika i samolečenje drevne Indije (izdanje iz maja 2012. GORGON PLus)

  • istorijska knjiga “Marš na Drinu” o kompoziciji Stanislava Biničkog kroz stogodišnju istoriju Balkana sa zanimljivom biografijom kompozitora (izdanje Medija Odbrana, Ministarstva odbrane Republike Srbije, 2015)OGLAS knjige plavi bez cenaKARTE IZ DREVNOG EGIPTA ZA KONSULTACIJE SA SAMIM SOBOM UZ 8 STARIH AMAJLIJA I UPUTSTVO NA 48 STRANA, braon