Magija, Vlaška magija, Knjiga Vlaska magija, Vlaška magija, Jasna Jojić, knjige, vlaska magija vlaška magija knjige Jasne Jojić vlaške bajalice i rituali knjige naručite na telefon 065/216-416-0. Ispovesti vračara, rituali, amajlije, bajalice

O VLAŠKOJ MAGIJI

SVE ŠTO STE ŽELELI DA ZNATE A NISTE IMALI KOGA DA PITATE PRONAĐITE NA WWW.VLASKAMAGIJA.COM

DOBRODOŠLI NA SAJT O VLAŠKOJ MAGIJI  I KNJIGAMA KOJE JE O TOM FENOMENU NAPISALA NOVINARKA JASNA JOJIĆ  OD 1999. GODINE KAD JE  OBJAVILA  “ČUDA VLAŠKE MAGIJE” –  PRVU KNJIGU U ISTORIJI KOJA NA JEDNOM MESTU OPISUJE SVE MITOVE, KULTOVE VEROVANJA I OBIČAJE VLAHA  NASTANJENIH U TIMOČKOJ KRAJINI.

KNJIGE VLAŠKA MAGIJA 1 I 2 JASNE JOJIĆ NARUČUJU SE NA 065/216-416-0

KNJIGE VLAŠKA MAGIJA 1 I 2 JASNE JOJIĆ NARUČUJU SE NA 065/216-416-0

Odlomci iz recenzije i predgovora prvih pet izdanja knjige “Čuda vlaške magije” Jasne Jojić Pavlovski, objavljenih od 1999. do 2001.etnologa Dragoslava Antonića sa Etnološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti

TERMIN  “VLAŠKA MAGIJA”  KOJIM  JE JASNA JOJIĆ  IMENOVALA  SVE  OBIČAJE, VEROVANJE I MITOVE  VLAHA  U  FELJTONU  “ČUDA VLAŠKE MAGIJE”  OBJAVLJENIM JOŠ  1997.  GODINE  U  LISTU  “VEČERNJE  NOVOSTI”,   DANAS JE  POSTAO BREND I KORISTI SE,  KAKO U ŠIROKOJ JAVNOSTI TAKO I U NAUČNIM RADOVIMA

Tokom civilizacije u kojoj bivstvujemo, u njenoj praistoriji i istoriji, nema tog kulturnog miljea ili naroda, koji nije verovao u  magiju niti naučno – teorijskog kruga koji se nije bavio istraživanjem mitologije, obreda i rituala. Pred nama je sada knjiga o vlaškoj magiji u kojoj Jasna Jojić Pavlovski zaključuje da se ni do danas ništa značajno nije promenilo.

Od istoka do zapada, krajnjeg juga i severa, sačuvana su verovanja u natprirodne sile na koje čovek može uticati kako bi pomoću njih u stvarnosti izazvao određene željene promene, koje prirodnim sredstvima ne može ostvariti. Magija je, pre svega, tehnika uticanja na natprirodne sile i njihovog podređivanja čovekovim ciljevima.

Knjiga Čuda vlaške magije, predstavlja zapis i dokaz o postojanju i delovanju magije kod Vlaha u Istočnoj Srbiji. Ali, knjiga je mnogo kompleksnija nego što se čitaocu može učiniti po samom naslovu. Ona ne sadrži samo verovanja i priče o magiji kod Vlaha već zadire u mitološki i običajni život ove male zajednice. To je u potpunosti ispravan pristup, jer je potrebno objasniti sveobuhvatnost običajnog života jedne etničke grupe, da bi mogli da shvatimo i sa razumevanjem pratimo razvoj pojednih segmenata iz duhovne kulture. Autorka to uspešno radi i lepim novinarskim jezikom i stilom, vrlo vešto komponuje sopstvena istraživačka saznanja, sa njoj dostupnom literaturom, prevashodno etnološkom. Na taj način stiže do jedne skladne celine kojoj čitalac mora poverovati.

Oni koji su se bavili ili se još uvek bave terenskim  istraživanjem pojedinih tema iz oblasti magije, znaju koliko je to težak i nezahvalan posao. Nije lako saznati imena osoba koja poseduju određene osobine i znanja nedostupna drugim, običnim ljudima. Zatim kad ih upoznate treba mnogo truda i strpljenja da ih privolite da uopšte razgovaraju o svojim sposobnostima i moćima koje poseduju. Za to je potrebno dosta iskustva, a bogami, i hrabrosti. Razgovor sa vračem u kome vi pokušavate da otkrijete ponešto iz njegovog rada, krije u sebi mnoge opasnosti, kojima se izlaže onaj koji taj razgovor počinje. Autor, međutim, uspeva da taj, na prvi pogled mali, ali u suštini ponekad nepremostiv problem, reši na zadovoljavajući način.

Iz knjige se vidi da njoj vračare i bajalice veruju. Zahvaljujući stečenom poverenju autor je u stanju da i čitaocima prenese svoja otkrića, do kojih oni sami ne bi mogli da dođu. Međutim tu nije kraj. Autor je radoznao i sledeći zlatno pravilo novinarstva da se čuje i druga strana, kreće u potragu i pronalazi lica koja su koristila usluge vračara.”, napisao je etnolog Antonić i zaključio: “Za one koji ne znaju mogu reći da je privoleti nekog da priča o sopstvenom iskustvu sa vračem i problemima zbog kojih je zatražio pomoć natprirodnog, mnogo teže nego stupiti u kontakt sa samim vračem. Jer, problemi onoga koji traži pomoć su krajnje intimne prirode i o njima nije lako ni sa sobom razgovarati, a kamo li drugima pričati. I tu je najveća vrednost ove knjige. To, što pored opšteg sagledavanje mitologije, običaja i duhovne kulture Vlaha, imamo priče bajalica i onih koji njihovu pomoć traže, čine knjigu neuobičajenom za ovakvu vrstu literature. Knjiga je pisana s merom. Autor voli senzaciju, ali nije dozvolio sebi da senzacionalno nadvlada objektivno, da radoznalo nadjača intimno. Izbegao je da uvredi ili povredi osećanja i vračara i osoba koji veruju da im je njihova pomoć potrebna. Zato – vredeće ova knjiga mnogima. Oni koji vole zabavu i razonodu pronaćiće je. Oni koji žele da saznaju više o Vlasima i njihovoj magiji – saznaće. A etnolozi i naučnici dobiće dragocen izvor podataka do kojih bi sami teško došli. U svakom slučaju, knjiga će se čitati, a lepše nagrade i većeg priznanja autoru od toga nema.”

(Odlomci iz recenzije i predgovora prvih pet izdanja knjige “Čuda vlaške magije” Jasne Jojić Pavlovski, objavljenih od 1999. do 2001.etnologa Dragoslava Antonića sa Etnološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti)

ŠTA JE MAGIJA?

U rečniku srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika koji izdaje Srpska akademija nauka i umetnosti pod odrednicom magija piše da je to: natprirodna, tajanstvena moć jer su magijski rituali ili obredi sakriveni u lagani omotač čarolije; veština vračanja i bajanja.

KO  SU VLASI?

Etnolog Dragomir Antonić, piše da ime Vlah vuče korene od imena jednog keltskog plemena koje su Rimljani zvali Volca, a Germani Njalhos. Najčešća upotreba imena odnosi se na manje grupe stanovništva romanskog porekla, nomadskog karaktera, koje su živele na području Balkana od Grčke do Istre. Turci  su Vlasima nazivali  sve hrišćansko stanovništvo okupiranih zemalja na Balkanu”. Petar Vlahović, u knjizi “Narodi i etničke zajednice sveta“ piše da Vlasi u severoistočnoj Srbiji, predstavljaju  “Carani,  zemljoradnici u K ljuču, Negotinskoj  i Timočkoj Krajini i Ungurjani,  planinci,  rudari u  slivu Peka,  oko borskog basena  i  u njegovom  susedstvu.   Vlasi su sačuvali  specifičan govor koji se znatno razlikuje od rumunskog jezika”.

VLAŠKA MAGIJA IZ PERA JASNE JOJIĆ

Dobrodošli na sajt o vlaškoj magiji, njenoj istoriji i njenoj sadašnjosti. Ovde možete pročitati  “sve ono što ste želeli da znate a niste imali koga da pitate”. Mnoštvo podataka o vlaškoj magiji i knjigama Jasne Jojić pogledajte i  na sajtu www.jasnajojic.com.  gde su  na drugi način  prezentovane knjige Jasne Jojić koja o ovoj temi piše od 1995. godine, uglavnom u popularnim reportažama i feljtonima objavljivanim u dnevnom listu “Večernje novosti”.

Prvo izdanje  “Čuda vlaške magije” Jasne Jojić Pavlovski, iz decembra 1999. godine, prva je knjiga u istoriji koja je prezentovala ontologiju, kosmogoniju, mitologiju i antropološko-sociološko-psihološke aspekte drevnog verovanja kojeg se Vlasi ni u 21. veku ne odriču.  U mnogim segmentima autohtone običaje, verovanja, rituale i bajalice, Jasna je nazvala magijom Vlaha. Ta je knjiga, od kada  je objavljena, preoporučena literatura na mnogim fakultetima koje se bave etnološko-sociološkim i antropološkim istraživanjima i mnogi domaći i svetski autori citirali su je u svojim naučnim i publicističkim radovima.

AJURVEDA - NOVA KNJIGA JASNE JOJIC NA 192 STRANE U KOLORU - ILUSTROVANI PRIRUCNIK STAROINDIJSKE MEDICINE, NA KIOSCIMA I NA TELEFON 065-216 416 0KARTE IZ DREVNOG EGIPTA ZA KONSULTACIJE SA SAMIM SOBOM UZ 8 STARIH AMAJLIJA I UPUTSTVO NA 48 STRANA, braon
6-7AJURVEDA - NOVA KNJIGA JASNE JOJIC NA 192 STRANE U KOLORU - ILUSTROVANI PRIRUCNIK STAROINDIJSKE MEDICINE, NA KIOSCIMA I NA TELEFON 065-216 416 0ATENA, ARTEMIDA I KARIATIDA, narucuje se na telefon 065-216 416 0 AFRODITA I APOLON, narucuje se na telefon 065-216 416 0 oglas zodijacki znaci KOMPLET ZVEZDARICA NARUCITE NA TELEFON 065-2164160 ANTICKI AMULETI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, narucuje se na telefon 065-216 416 0 AMAJLIJA SOVA - U PRAVO VREME NA PRAVOM MESTU PRAVA PRICA, narucuje se na telefon 065-216 416 0 AMAJLIJA MEDITERANSKO OKO, narucuje se na telefon 065-216 416 0